Calculatorul mediei

Notele anuale la 4 disciplini de profil:

Media notelor la exemenele de absolvire:

Media de concurs: __